• Trang chủ
  • Thông tin cổ đông
  • Thông tin chung
  • CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Sáu, 15-07-2022 | 9:09AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Xem chi tiết tại đây
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các tin khác
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: