Tất cả

CBTT điều chỉnh Giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh của SZL tại KCN Châu Đức

Thứ Hai, 09-05-2022 | 9:45AM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT điều chỉnh Giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh của SZL tại KCN Châu Đức

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ.

Thứ Năm, 28-04-2022 | 10:40AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2022

Thứ Ba, 19-04-2022 | 9:02AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết

Thứ Sáu, 15-04-2022 | 12:17PM GMT+7

CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết

Xem chi tiết tại đây

CBTT Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thứ Hai, 04-04-2022 | 8:55AM GMT+7

CBTT Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thứ Hai, 04-04-2022 | 8:54AM GMT+7

CBTT Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ Năm, 24-03-2022 | 2:48PM GMT+7

CBTT Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Năm, 24-03-2022 | 10:05AM GMT+7

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của SZL

Thứ Ba, 22-03-2022 | 8:32AM GMT+7

CBTT Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của SZL

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

Thứ Sáu, 18-03-2022 | 3:21PM GMT+7

CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: